Visie & Merk

Visie & Merk

Visie en Merk - De Visie van Win-Win

Waarom hebben we Visies en Merken nodig?

Heeft u zich ooit afgevraagd, wat het nut was van een Vision & Mission statement? Zo’n fraai ingelijst plakaat aan de muur, ondertekend door de CEO? Gewoon omdat het zo hoort, omdat iedereen er een heeft, of heeft het toch een praktisch nut? Zoals vaak heeft het pas echt nut als het onderscheidend is en echt weergeeft waar het bedrijf naar toe wil. Als het ook echt dient als leidraad tot handelen. Als beoordelingen van medewerkers ook afhangen van hun bijdrage aan dit doel. Kortom: Pas als iedereen binnen het bedrijf zich dagelijks afvraagt of waar hij mee bezig is bijdraagt aan het realiseren van de Visie, dan pas heeft het echt zin.
Managers moeten zich afvragen of bedrijfsdoelen concreter kunnen worden gemaakt dan alleen cijfers? Motiverender en inspirerender! Dan werk je aan Visie, Missie, Values. Medewerkers die weten wat het doel van een bedrijf is, en gemotiveerd zijn om daaraan mee te werken, zullen veel beter meewerken, dan mensen die dat niet zijn. Weinig medewerkers raken geïnspireerd door hogere dividenten en grotere bonussen aan het top-management. Er moet iets inzitten, dat motiveert. Dat is logisch. What’s in it for me?

Pas als iedereen weet wat de doelstellingen zijn van een bedrijf en ook bereid is hier keihard aan mee te werken, dan werk je aan een reputatie, of een “merk”. Een merk is een “belofte”. Een belofte aan de markt. Een sterk merk maakt deze belofte ook waar. Voordat we onze klanten dingen gaan beloven, moeten we ons dus goed afvragen of we in staat zijn deze belofte waar te maken. Dat geldt ook voor advertenties en andere promotie. “Wij zijn de beste, snelste, of mooiste”, is snel gezegd, maar kunnen we het ook waarmaken?

Daarna resten dan nog twee vragen:
Hebben mensen behoefte aan de belofte? En ook: is deze voldoende onderscheidend? Als niemand er behoefte aan heeft, dan wordt het zeker niks. Als er al heel veel bedrijven zijn met hetzelfde aanbod, of dezelfde belofte, dan kun je ook afvragen of het iets wordt?

Als beide vragen met “ja” beantwoord kunnen worden, dan kun je werken aan een sterk merk dat bovendien onderscheidend is van je concurrenten en ook meerwaarde levert. Meerwaarde? Ja, want het is een feit, dat sterke merken meer winst opleveren, recessieproof zijn, en veel meer mogelijkheden bieden om nieuwe initiatieven te ontplooien. Kortom investeren in een merk is een zakelijk verantwoorde investering. Wil je je doelen waarmaken dan is het zaak om te investeren in een sterk Merk. De Visie geeft de richting aan waarin het bedrijf moet werken, om dit doel te realiseren.

Zie ook: