ABC Milieu en Infra

ABC Milieu en Infra

Positionering ABC Milieu en Infra

Na kort onderzoek en analyse wordt ABC Milieu en Infra gepositioneerd als een bedrijf dat als ondernemer meedenkt met ondernemers. Meedenken en werken aan efficiënte en pragamatische oplossingen. Engineering voor bodembeschermende voorzieningen, zoals vloeistofdichte vloeren, preventieve onkruidbestrijding en specialistische reiniging. ABC onderscheidt zich door mee te denken met de klant, die ondernemer is, en als ondernemer met de klant te werken aan oplossingen. Kostenbesparend meewerken aan maatwerkoplossingen. Zie ook: www.abcmilieueninfra.nl

Het proces analyseren en meedenken of “engineeren” aan oplossingen die Win-Win situaties opleveren, resulteert in Vision:
Engineering environmental solutions ...
... for bottom-line results
en values:
• Meedenken
• Kwaliteit
• Value for money
• Innovatief
• Out of the box! (geen standaardoplossingen)

en een propositie richting de markt, die als volgt wordt samengevat:
 


Concrete acties van Win-Win Marketing & Branding tot nu toe:
Werken aan opzetten van Social Media, zoals:Website verbeteringen en
Sales presentations
Cold Calling support
Afspraken maken
Brochures drukwerk en leave behinds.