Caterpillar

Wim van Nunen wist Caterpillar EAME (Hoofdkantoor Europe, Africa, Middle East) in Genève
ervan te overtuigen, dat een customer magazine, zoals hij voor ogen had zou kunnen bijdragen aan dealer loyalty en brand equity van Caterpillar. Uiteindelijk co-ordineerde Wim - samen met een team van Native English writers, designers, etc. een magazine dat verspreid werd over meer dan 35 landen in 24 talen. Een magazine, dat door importeurs (dealers) van Caterpillar werd gebruikt om nieuws, nieuwe producten en andere informatie over te brengen aan de klanten van Caterpillar. Door toepassing van de nieuwste C.R.M. en Marketing Resource Management technieken werden dealers gefaciliteerd in samenstellen van hun eigen magazine, op basis van een Engelstalige "masterversie" met gebruik van bestaande fotos en "assets", maar met voldoende gelegenheid tot localisatie. Zo kon aan alle wensen van dealers en hoofdkantoor tegelijk tegemoet gekomen worden.

Een unieke samenwerking, met voor beide partijen een echte Win-Win situatie.