Coenradie case story

Coenradie case story

Ingenieursbureau Coenradie BV is een succesvolle onderneming op gebied van meten. Na de start van Wouter Coenradie in 1989 is alles heel snel gegaan. Coenradie doet nu veel meer dan alleen maatvoeren en landmeten en werkt ver buiten de grenzen van Brabant. Maar Coenradie is altijd bezig met verbetering en veranderen richting de toekomst. De concrete vraag was, hoe gaan we ons de komende jaren in de markt presenteren, en profileren. Waar gaan we naar toe, en nog belangrijker: hoe? Daar wordt nu hard aan gewerkt.

Win-Win Marketing & Branding werd uitgenodigd om Coenradie van advies te voorzien. Het voorstel van Win-Win was om op basis van uitgebreid onderzoek, gesprekken met management, personeel, klanten, en andere marktpartijen de markt in kaart te brengen. Wat zijn de behoeftes van klanten, wat vinden zij belangrijk, wat zijn de sterke en zwakke punten van Coenradie? Maar ook hebben we gekeken naar de concurrentie, en waar de kansen en bedreigingen liggen.

Uit het onderzoek kwam naar voren, dat Coenradie zich beter wat meer kon blijven focussen op nationale en internationale segmenten, waar prijs niet het enige criterium is, maar waar de perceptie van risico reductie goed is begrepen. Waar minder risico automatisch meer Coenradie betekent. Mensen die meten zien als verminderen van risico, reductie van faalkosten en informatie inwinnen en delen voor efficiëntere samenwerking in de hele keten. Die mensen kiezen straks automatisch voor Coenradie.

Software en technologie zijn weliswaar belangrijke hulpmiddelen bij het meten, maar de essentie blijft het vakmanschap en kunde van de “meters”, die internationaal “surveyors” worden genoemd. De internationale verzamelnaam van Landmeten, maatvoeren, en industrieel meten is ook “surveying”.Op basis van dit onderzoek en gesprekken heeft Win-Win, samen met Coenradie de volgende Visie en waarden geformuleerd: De Visie    
Coenradie levert wereldklasse meetoplossingen. Precisie waar je op kunt bouwen. Coenradie is de maatstaf voor surveying in 2020.

Waarden:
  • Kwaliteit, in de vorm van juistheid en correctheid. Uitstraling van precisie en netheid in presentatie en omgang.
  • Praktisch, het uitvoeren en gericht op oplossingen. Pragmatisch en Actie-gericht.
  • Vakmanschap door kennis en kunde. Opleiding, training, coaching en bijscholing, gecombineerd met jarenlange ervaring
  • Betrouwbaarheid, vertrouwen, degelijk. Als Coenradie iets meet, dan is het zeker goed. Daar kun je van op aan. Daar kun je op bouwen.
  • Enthousiast team, “ons”-gevoel, prettige werkomgeving

Coenradie: world-class surveying solutions
Hierbij is een nieuw logo ontwikkeld.
Kenmerkend daarbij is het puntje op de "i" hetgeen de precisie en kwaliteit van Coenradie nog eens onderstreept. Het puntje is in de vorm van een menselijk oog. Dit symboliseert het menselijke aspect. De kennis, kunde en "kijk op meten" van de medewerkers en de visie van Coenradie. Daarbij hoort een nieuwe huisstijl en branding, en deze werd intern gelanceerd en gepresenteerd op vrijdag middag in de schouwburg van het “Van Abbemuseum”. Voor deze presentatie en voor de interne beleving werd door PerSonore een lied gemaakt (“De maten van Coenradie”), waarbij een video is geproduceerd, die te zien is op Youtube. Het lied is geschreven conform Visie en waarden van Coenradie, en laat beelden zien van verschillende markten waarin Coenradie opereert, met focus op “slim meten”.