De Enck

De Enck

Marketing, PR en Sponsoring Strategie

Sociaal Cultureel Centrum "De Enck" zoekt naar additionele inkomsten. Win-Win Marketing & Branding werd uitgenodigd een voorstel te maken over hoe meer gehaald kan worden uit:
  1. Theaterboek, meer bezoekers door betere PR en Promotie van huidige aanbod en/of aanpassing aanbod aan wensen van het publiek.
  2. Bedrijfsleven, meer inkomsten uit verhuur van zalen voor vergaderingen, en beschikbaar stellen van faciliteiten voor evenementen, bijeenkomsten, bedrijfspresentaties, etc.
  3. Sponsoring. Donateurs en Sponsors van De Enck actiever benaderen en meer bieden?
Win-Win Marketing & Branding heeft in samenspraak en overleg met Nicky Faasen (PR & Marketing) een concreet plan van aanpak gepresenteerd aan Algemeen Manager Nico de Graaf. Dit wordt nu geïmplementeerd. Alles is deels op basis van onderzoek onder bezoekers van Rabotheater. Conclusies en aanbevelingen hadden betrekking op:
  • Afstemmen van programmering op huidige doelgroepen.
  • Promotie, PR en Social Media dichter bij doelgroepen en moment van aankoop en uitvoering.
  • Betere afstemming producten en diensten op kansrijke marktsegmenten.
  • Sponsoringbeleid